Lalish

Het Yezidi Nieuwjaar, bekend als Charshamma Sur For (rode woensdag), vindt plaats op
17 april van dit jaar.
De Yezidi's beweren een van de oudste religies ter wereld te hebben en hun bewijs
daarvoor is hun kalender. In april 2019 is de Yezidi-kalender in het jaar 6769. Dit maakt
de Yezidi-kalender ouder dan alle andere religieuze kalenders zoals de christelijke of
gregoriaanse, de joodse en de islamitische kalender.
In het voorjaar markeren Yezidi’s het nieuwjaar, Yezidi-vrouwen schilderen traditioneel
eieren een dag voor de rode woensdag en hangen bloemen voor de deur om het
nieuwe jaar te verwelkomen.
Ze gaan niet trouwen in de eerste maand van het nieuw jaar.
Een van de belangrijkste elementen van het Yezidi-geloof is hun geloof in eenheid met
de natuur. Yezidi's bidden drie keer per dag een eerbetoon aan de zon. Als Yezidi's
bidden, staan ze voor de zon. De zon vertegenwoordigt de bron van energie of ultieme
waarheid. Het is heilig en wordt gezien als de emanatie van God.
De belangrijkste regels, wetten en geloofsbelijdenissen zijn niet – zoals in het christendom –
opgetekend in een boek, maar worden mondeling doorgegeven. De taal waarin deze
overleveringen worden doorgegeven en waarin wordt gebeden, is het Koerdisch. In de loop
der tijd heeft het yezidisme elementen overgenomen uit verschillende andere godsdiensten,
zoals het oud-Perzische zoroastrisme, maar ook het christendom en de islam. Het yezidische
geloof is voor de buitenstaander moeilijk te doorgronden, omdat de yezidi zelf weinig
prijsgeven over hun geloofsuiting. Voor buitenstaanders is het ook niet mogelijk yezidi te
worden, de godsdienst is endogaam. Dit betekent dat iemand alleen door geboorte tot de
gelovigen gerekend kan worden

Feit is wel dat de yezidi al verschillende vervolgingen door met name moslimgroeperingen
hebben moeten doorstaan. Eén van de grootste vervolgingen waarvan de yezidi het
slachtoffer waren, vond plaats ten tijde van het Ottomaanse Rijk aan het einde van de 18e
en het begin van de 19e eeuw. Fanatieke Moslim Koerden en Ottomaanse Turken dwongen
de yezidi tot bekering tot de islam, weigerden ze, dan werden ze gedood. In Noord- Irak,
rond de bergen van Sinjang vindt nu iets soortgelijks plaats. De vervolgde yezidi krijgen de
keus: zich bekeren tot de islam of onthoofding. De westerse wereld reageert geschokt op
deze barbaarse praktijken. Er wordt gepraat over militair ingrijpen, er zijn wapenleveranties
aan de Koerden die strijden tegen IS en er vinden voedseldroppingen plaats. Gevreesd
wordt echter dat het voorlopig nog niet gedaan is met de vervolgingen van de – al zo lang in
nauw gedreven – yezidi’s.

 

[album|lalish]

Lalish

Het Yezidi Nieuwjaar, bekend als Charshamma Sur For (rode woensdag), vindt plaats op
17 april van dit jaar.
De Yezidi's beweren een van de oudste religies ter wereld te hebben en hun bewijs
daarvoor is hun kalender. In april 2019 is de Yezidi-kalender in het jaar 6769. Dit maakt
de Yezidi-kalender ouder dan alle andere religieuze kalenders zoals de christelijke of
gregoriaanse, de joodse en de islamitische kalender.
In het voorjaar markeren Yezidi’s het nieuwjaar, Yezidi-vrouwen schilderen traditioneel
eieren een dag voor de rode woensdag en hangen bloemen voor de deur om het
nieuwe jaar te verwelkomen.
Ze gaan niet trouwen in de eerste maand van het nieuw jaar.
Een van de belangrijkste elementen van het Yezidi-geloof is hun geloof in eenheid met
de natuur. Yezidi's bidden drie keer per dag een eerbetoon aan de zon. Als Yezidi's
bidden, staan ze voor de zon. De zon vertegenwoordigt de bron van energie of ultieme
waarheid. Het is heilig en wordt gezien als de emanatie van God.
De belangrijkste regels, wetten en geloofsbelijdenissen zijn niet – zoals in het christendom –
opgetekend in een boek, maar worden mondeling doorgegeven. De taal waarin deze
overleveringen worden doorgegeven en waarin wordt gebeden, is het Koerdisch. In de loop
der tijd heeft het yezidisme elementen overgenomen uit verschillende andere godsdiensten,
zoals het oud-Perzische zoroastrisme, maar ook het christendom en de islam. Het yezidische
geloof is voor de buitenstaander moeilijk te doorgronden, omdat de yezidi zelf weinig
prijsgeven over hun geloofsuiting. Voor buitenstaanders is het ook niet mogelijk yezidi te
worden, de godsdienst is endogaam. Dit betekent dat iemand alleen door geboorte tot de
gelovigen gerekend kan worden

Feit is wel dat de yezidi al verschillende vervolgingen door met name moslimgroeperingen
hebben moeten doorstaan. Eén van de grootste vervolgingen waarvan de yezidi het
slachtoffer waren, vond plaats ten tijde van het Ottomaanse Rijk aan het einde van de 18e
en het begin van de 19e eeuw. Fanatieke Moslim Koerden en Ottomaanse Turken dwongen
de yezidi tot bekering tot de islam, weigerden ze, dan werden ze gedood. In Noord- Irak,
rond de bergen van Sinjang vindt nu iets soortgelijks plaats. De vervolgde yezidi krijgen de
keus: zich bekeren tot de islam of onthoofding. De westerse wereld reageert geschokt op
deze barbaarse praktijken. Er wordt gepraat over militair ingrijpen, er zijn wapenleveranties
aan de Koerden die strijden tegen IS en er vinden voedseldroppingen plaats. Gevreesd
wordt echter dat het voorlopig nog niet gedaan is met de vervolgingen van de – al zo lang in
nauw gedreven – yezidi’s.